برگزار شده در : یکشنبه  ۱۴  تیر  ۱۳۹۴ – حسینیه اعظم مکتب العباس علیه السلام – عبدل آباد                                                                                                      برای دانلود كلیك كنید