حاج انور اردبیلی فرزند حاج یوسف متولد سال 1310 یکی از شاعران خوش قریحه عاشورایی است که در دوره

تحصیل از شاگردان ممتاز بوده با داشتن استعداد درخشان ،به تشویق پدر خویش به شغل آزاد روی آورد ولی از

مطالعه در زمینه مسائل مذهبی ،اخلاقی ومتون کلاسیک ادبیات فارسی و آذری غفلت نورزید از 15سالگی به

شعر وشاعری دل بست. وی روز  6 اردبیهشت سال 1371 دچار سکته مغزی گردید وسرانجام ساعت 30/4

بعداز ظهر روز جمعه 19ذیعقده 1412 برابر با اول خرداد 1371 دار فانی را وداع گفت ودر قبرستان قاسمیه دفن گردید

دامن ختم نبی عرش زینب است

شهپر روح الامین فرش زمین زینب است

ساطع از رخساره اش اشراق نور پنج تن

جلوه زهرای اطهر در جبین زینب است